ශශී

2 Responses
 1. අනන්තය. Says:

  මල් ගහපු සඳ
  ලියැවෙන කවි පද

  ඇත්තටම ඕවා බොන්න හොඳ නෑ...
  කොහොම උනත් පද ටික නම් ලස්සනයි..


 2. ශශී Says:

  ඇත්තටම අත්දැකීමනම් මගෙ නෙමෙයි ..
  අදහස විතරයි මගෙ ....
  ස්තූතීයි ඔබේ ප්‍රතිචාරයට .


Post a Comment