ශශී

සමනලුන් වල් වැදුනු ගංදෑල ළඟ තනිව
අතීතය සිහි කරමි නෙත් දෙකත් පියාගෙන
නියඟයක් ඇවිත් ගඟ සිඳී ගිය විලස
ඔබ වෙන්ව ගිය දවස මතකයි මට අද සේම.....

සුදු පට මල් කඩන් නුඹේ හිස දවටන්න
නුඹෙ සිහින් නළලතත් ඇත්තමයි සිපගන්න
අත්ල මත අත් තබා හෙමින් මට මුමුණන්න
ඔය දුඹුරු ඇස් අගින් රහසකුත් පවසන්න....

උරහිසට තුරුළු වී උණුසුමට මෙග ළගට
අපි අපේ නොවුනොතින් ඇත්තමයි මියැදෙන්න
පපුතුරේ අත් තබා නුඹත් මට දිවුරන්න
මුමුණාපු ඒ මොහොත සත්තකින් අමතකද?.......

නුඹෙ සියක් මතකයන් ගං දියේ හංගෙගන
සිටියත් ගං ඉවුර වියළී ඇත සිත් ඉවුර
හදවතම දව දවා නුඹෙන් මට ශේශ වුන
මතකයට සමුදෙන්න ඉතින් මට අවසරද?....


ශශී
ළගක ඉඳන් අන්තර් ජාලය හෙල්ලී
FACE බුකිය ආවයි මට වී පිල්ලී
ආතල් ඇත වියදම් වූවත් සල්ලී
මූණු පොතේ ඇත අද මරු මරු ජල්ලී.


TAG එකකට SET වී තැන තැන කල්ලී
COMMENT කරයි කෙල්ලන් පසු පස එල්ලී
කාලෙත් කකා චාටර් උනොතින් මල්ලී
අම්මා තියයි මෙහි ADMIN හට සෝලී.


ගුරුන්නාන්සෙගෙ සාස්තරයක් අහලා
සුදු කෙල්ලක් හමු වෙන තුරු ඉන්නෙ බලා
පික්සු කොරය කේන්දරය ගැලපීලා
හරි ගියොතින් බිත්තියෙ PUBLISH කරලා.


වාසනාව අද සියයට ළං කරලා
උන්නා මම දවෙස් හැලපයා සොයලා
හැලපයා උනු ගොයියට අද මල පැනලා
හතර හංදි කඩනවා කිව්වෙන බැනලා.


HUNDRED PERCENT LOVE එක ඇත අද දවෙස්
දෙන්නම හිටියෙ නයාට අඳු කොළ විලෙස්
MARRIED උනත් SINGLE දැම්මොත් රහෙස්
කාටත් හොරා කෙල්ලන් SET වෙයි පෙර සේ.


දවෙස් මිතුරා හා අපතයා දවෙස්
LOVER OF THE DAY නම් හදවත ගැස්සේ
දෑතේ වීරියෙන් බිම් කෙටුවත් වැස්සේ
BARN බඩිය හිංදා දැන් හොරු බෝ සේ.


CHAT එකකට SET වෙලා මම ඉන්න වෙලේ
අස්ප ලාඩමක් එවපන් PLEASE මෙල්
මේ රෑ මට අස්ප කකුල් කොයින් බොලේ.
මේක අසා මෙග සියො ළඟ බියෙන් සැලේ.


අනේ අයියෙ සමා වෙයන් මට මෙවෙලේ
අස්ප කකුල් මා දැක නැත කිසිම කෙල්
නෑ නෑ මල්ලි මම ඉන්නේ FARM විලේ
මෙලෝ රහක් නෑ උඹනම් අනේ මලේ


දෙවියො බුදුන්ගේ රූපත් ගලවාලා
F.B එකේ LOGO එක එල්ලාලා
තෙල් මල් සමඟින් පහනක් දල්වාලා
පුදමු බැතින් පසඟ පිහිටුවා වැඳලා


මූණු පොතත් අප හට නොමිලෙම දීලා
උපනූපන් ජාති ජාති පිං කරලා
මතු භවෙය් දෙව් ලොව යන්නට සිතලා
Face බුකියෙ ADMIN ඇත වැජඹීලා.
ශශී
පාස්තා පිත්zසා සමඟින් කල් ගත වෙනවා
බත් ඩිංගක් දකින්න සිත ළත වෙනවා
ගැහැණු කෙනෙක් නැති අගෙ දැන් වැටහෙනවා
හිතේ දුකට නොදන්න කවි කියවෙනවා..........