ශශී
මෙදා සීත                     කාලය 
එන පොට               භයංකාරය 
හකුළුවාගෙන අත              පය 
නිදන්නට නම් තවත් බැරි     විය

On කළ හැකිය            හීටරය 
එවිට කැරකෙයි             මීටරය 
Gas බිළද සිහි                විය 
Purse එකටත් අබම   සරණය

අනේ වැඩි වෙන ගෙවල්  කුලිය 
ජලය, විදුලිය කුණුද එක්    විය 
මෙතුන් බිල් නම් ශෝක ජනකය 
Internet නම්   සතුටුජනකය

Pasta නම්             කුජීතය 
Pizza ත් දැන්        චාටර් ය 
හෝ මාගෙ            තත්වය 
එන්ට එන්ටම      සෝචනීයය

මවුපියන්                සිහිවිය 
දෑස කඳුලින් බර           විය
ගැලුවෙ උණු           කඳුළුය
වැටුනු හිම කැටද දිය     වි


7 Responses
 1. හික්ස්...පට්ටා...මැක්සිමම්.....
  ජයවේවා!!!!


 2. ravinrosh Says:

  හික්ස් ... සී..සී..බ්‍රාවා.බ්‍රාවා...!!!


 3. punya Says:

  dukai thama neda malli amma thatha laga nathi nadayoo hmoma dala atha innakota ....


 4. හි හි මරු මරු :-D


 5. Pirate Bunny Says:

  හම්මේ මාත් සීතල උනා :D


 6. ශශී Says:

  ස්තූතියී හැමෝටම ...


 7. වාවගන්න බැ අයියෝ (හිනාව )


Post a Comment